PROJEKTY UE

 

PROGRAM OPERACYJNY
INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020
PODDZIAŁANIE 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

 

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii pn. zautomatyzowana linia pralnicza wykorzystująca rozwiązania w zakresie cyrkulacji wody i rekuperacji powietrza

 

Ogólnym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa MAGIELEK na rynku krajowym.

 

Celami szczegółowymi projektu są przede wszystkim:

 • Wdrożenie w ramach projektu nowej technologii pn. Zautomatyzowana linia pralnicza wykorzystująca rozwiązania w zakresie cyrkulacji wody i rekuperacji powietrza.
 • Osiągniecie pełnej gotowości technicznej, prawnej i organizacyjnej do zaoferowanie na rynku ulepszonej usługi jaką będą usługi pralnicze o parametrach jakościowych nie oferowanych obecnie na rynku co najmniej krajowym.
   

Efekty realizacji projektu:

 • Zwiększenie potencjału usługowego firmy
 • Zwiększenie sprzedaży i przychodów firmy
 • Pozyskanie nowych klientów
 • Zwiększenie zdolności inwestycyjnej firmy w wyniku wzrostu zysków z działalności
 • Wzrost jakości oferowanych usług
 • Wzrost wskaźnika innowacyjności przedsiębiorstwa.
   

Wartość projektu – 6.677.000,00 PLN, w tym koszty kwalifikowane – 5.492.000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowanie) – 3.019.350,00 PLN

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach,

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju

 

Tytuł projektu: Usługa doradczo-prawna w zakresie ochrony własności intelektualnej dla nowego produktu firmy SIMPLYQ

 

·                     Głównym celem projektu jest uzyskanie ochrony własności intelektualnej dla nowego produktu jakim jest płyn do płukania tkanin nadający tkaninom właściwości antybakteryjne, którego stosowanie powoduje wytworzenie na tkaninach ochronnej powłoki antybakteryjnej utrzymującej aktywność przez okres kilku cykli prania i maglowania.

 

·           Wskaźniki rezultatu:
1.Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.
2.Liczba zgłoszeń patentowych – 1 szt.
3.Liczba zastrzeżeń – 1 szt.

 

·           Przedmiotem projektu jest zastrzeżenie znaku towarowego i opatentowanie nowego produktu tj. płynu do płukania tkanin, nadającego tekstyliom antybakteryjne (bakteriostatyczne) właściwości.

Szczegółowe etapy przedmiotu projektu:
1.Badanie stanu techniki.
2.Dokonanie zastrzeżenia znaku towarowego.
3.Zgłoszenie wynalazku.
4.Doradztwo na każdym etapie
 

Wartość projektu – 33.923,70 PLN, w tym koszty kwalifikowane – 24.922,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowanie) – 21.184,12 PLN

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności