Regulamin RODO

 


Regulamin przetwarzania danych osobowych firmy Magielek

§1

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Magielek Anna Twaróg z siedzibą w Młynne 199,   34-600 Limanowa, NIP 737-103-25-87, Regon 490736715, Tel. (018) 337 60 90, fax. (018) 479 10 35.

§2

Podanie danych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne
w celu realizacji usługi, w tym do:

 • nawiązania kontaktów handlowych;
 • przekazywania informacji handlowo-marketingowych;
 • uzgodnienia warunków świadczonych usług (pranie, maglowanie/suszenie, prasowanie),
 • umożliwienia uzyskania informacji drogą elektroniczną,
 • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług,
 • wystawienia faktury za wykonaną usługę,
 • dla celów podatkowych i rachunkowych,
 • dla celów archiwizacyjnych oraz zapewniających rozliczalność.

Dane osobowe zostaną zapisane w bazie klientów i będą używane do zarządzania obiegiem informacji z klientami.

§3

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z jego treścią.

§4

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji postanowień umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.


§5

Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy oraz dalszej realizacji postanowień umownych, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością jej zawarcia lub kontynuowania. W każdej chwili usługobiorca ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. W tym celu należy przesłać oświadczenie o braku zgody na adres siedziby Administratora.

§6

Dane osobowe usługobiorcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Dane nie będą sprzedawane firmom trzecim.

 §7

Dane osobowe gromadzone w sposób informatyczny będą odpowiednio zabezpieczone przed możliwością rozpowszechnienia za pomocą przeprowadzanych aktualizacji systemowych. Ponadto dane osobowe będą kodowane (zabezpieczone hasłami) by uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym do ich treści.

§8

Przez cały okres przechowywania i przetwarzania danych usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

§9

Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

 

 

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności